Карповський Павло Валентинович. КОРТИКО-ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук. Київ - 2015. 2015

|
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стан неспецифічного імунітету у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного подразника
Показники неспецифічного імунітету у свиней з різним тонусом автономної нервової системи за впливу технологічного подразника
Інтеграція кортикальної та вегетативної регуляції неспецифічного імунітету в організмі свиней

Книги и учебники по дисциплине Анатомия и физиология животных: